Artykuł sponsorowany

Jaki jest zakres usług kancelarii restrukturyzacyjnych?

Jaki jest zakres usług kancelarii restrukturyzacyjnych?

W dobie dynamicznych zmian gospodarczych, coraz więcej przedsiębiorców zmagających się z trudnościami finansowymi decyduje się na współpracę z kancelariami restrukturyzacyjnymi. Usługi świadczone przez te podmioty mają na celu przywrócenie stabilności finansowej firmom oraz ochronę ich interesów wobec wierzycieli. W niniejszym artykule omówimy szeroki zakres usług oferowanych przez kancelarie restrukturyzacyjne w Polsce.

W czym może pomóc Ci kancelaria restrukturyzacyjna?

Pierwszym etapem współpracy z kancelarią restrukturyzacyjną jest doradztwo. Specjaliści analizują sytuację finansową przedsiębiorstwa, identyfikują przyczyny problemów oraz oceniają możliwości naprawy. Na tej podstawie opracowywany jest plan restrukturyzacji, uwzględniający zarówno aspekty prawne, jak i ekonomiczne. Doradztwo może obejmować również negocjacje z wierzycielami, mające na celu uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty zadłużenia.

Restrukturyzacja operacyjna polega na wprowadzeniu zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, takich jak zmiana profilu działalności, restrukturyzacja zatrudnienia czy optymalizacja procesów produkcyjnych. Celem takich działań jest poprawa efektywności przedsiębiorstwa oraz zmniejszenie kosztów. Kancelarie od restrukturyzacji wspierają klientów w tym zakresie, oferując doradztwo strategiczne oraz pomoc w realizacji planów restrukturyzacji.

Kolejnym obszarem działalności kancelarii restrukturyzacyjnych jest restrukturyzacja finansowa. Obejmuje ona renegocjację warunków umów kredytowych, konsolidację zadłużenia, pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania czy sprzedaż majątku przedsiębiorstwa. Wszystkie te działania mają na celu poprawę płynności finansowej firmy oraz zmniejszenie obciążenia zadłużeniem.

W przypadku gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstwa jest na tyle zła, że nie ma możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji, kancelaria restrukturyzacyjna może pomóc w przeprowadzeniu postępowania układowego lub upadłościowego. Postępowanie układowe polega na zawarciu porozumienia z wierzycielami, które pozwala na częściowe umorzenie długów oraz rozłożenie spłaty pozostałej części na dogodniejsze raty. Postępowanie upadłościowe natomiast ma na celu sprzedaż majątku przedsiębiorstwa w celu spłaty długów wierzycieli.

Kancelarie restrukturyzacyjne świadczą również usługi prawne związane z procesem restrukturyzacji. Obejmuje to m.in. opracowanie dokumentacji prawnej, reprezentowanie klienta przed sądami oraz organami administracji publicznej, a także pomoc w negocjacjach z wierzycielami. Wsparcie prawne jest niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu restrukturyzacji oraz ochrony interesów przedsiębiorcy.

W trakcie procesu restrukturyzacji, kancelaria może pełnić rolę zarządcy restrukturyzacji, który nadzoruje realizację planu naprawczego oraz sprawuje kontrolę nad majątkiem przedsiębiorstwa. Zarządca restrukturyzacji odpowiada również za komunikację z wierzycielami oraz dba o interesy wszystkich stron zaangażowanych w proces.