Artykuł sponsorowany

Jak wygląda procedura gaśnicza systemu gaszenia szaf sterowniczych?

Jak wygląda procedura gaśnicza systemu gaszenia szaf sterowniczych?

Pożar może wybuchnąć w każdym miejscu w najmniej spodziewanym momencie. Współpraca personelu z służbami ratowniczymi oraz prawidłowe funkcjonowanie systemów detekcji i gaszenia pożaru są kluczowe dla skutecznego zwalczania pożarów w szafach sterowniczych. Poniżej dowiesz się, jak systemy gaszenia szaf sterowniczych mogą pomóc w opanowaniu problemu.

Jak działają systemy gaszenia szaf sterowniczych? Krok po kroku

Pierwszym krokiem w walce z pożarem jest jego wykrycie. W szafach sterowniczych stosuje się różne systemy detekcji pożaru, takie jak czujniki dymu, temperatury czy płomienia. Czujniki te są rozmieszczone w strategicznych miejscach wewnątrz szafy, aby jak najszybciej zareagować na zagrożenie. W przypadku wykrycia oznak pożaru, system alarmowy zostaje natychmiast uruchomiony, informując personel o zagrożeniu. Szybka reakcja na sygnał alarmowy jest kluczowa dla powodzenia akcji gaśniczej.

Po wykryciu pożaru następuje etap gaszenia. W szafach sterowniczych stosuje się najczęściej systemy gaszenia gazowego, które nie powodują uszkodzeń delikatnych elementów elektronicznych. Gaz, taki jak FM200 czy NOVEC 1230, jest wprowadzany do wnętrza szafy pod ciśnieniem, co pozwala na szybkie i skuteczne ugaszenie ognia. Systemy te są zaprojektowane tak, aby automatycznie uruchomić się po wykryciu pożaru, jednak mogą być również aktywowane ręcznie przez personel w razie potrzeby. Ważne jest również, aby system gaszenia był regularnie kontrolowany i serwisowany, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Ostatnim etapem procedury gaśniczej jest wezwanie służb ratowniczych. Po wykryciu pożaru i uruchomieniu systemu gaszenia szaf sterowniczych, personel powinien natychmiast powiadomić straż pożarną o zdarzeniu. W przypadku większych obiektów przemysłowych, system alarmowy może być również podłączony do centrali alarmowej, która automatycznie powiadamia służby ratownicze o zagrożeniu. Szybka interwencja straży pożarnej jest niezbędna w celu sprawdzenia skuteczności działań gaśniczych oraz ewentualnego podjęcia dalszych działań w celu zabezpieczenia obiektu przed dalszymi uszkodzeniami.