Artykuł sponsorowany

Badania nieniszczące - co badają?

Badania nieniszczące - co badają?

Badania nieniszczące (NDT) to metody badawcze wykorzystywane w różnych dziedzinach przemysłu, które pozwalają na ocenę jakości materiałów i konstrukcji bez wprowadzania trwałych zmian. Dzięki temu możliwe jest wykrycie ewentualnych wad czy uszkodzeń, a jednocześnie zachowanie pełnej funkcjonalności badanego obiektu. W Polsce, jak i na świecie, badania nieniszczące są niezwykle istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji, zwłaszcza w takich sektorach jak energetyka, budownictwo czy przemysł lotniczy.

Najpopularniejsze metody badań nieniszczących

Wśród najbardziej rozpowszechnionych metod NDT można wymienić między innymi ultradźwiękowe badanie materiałów (UT), radiografię przemysłową (RT), magnetyczny proszek (MT), penetranty fluorescencyjne (PT) oraz wizualną kontrolę (VT). Ultradźwiękowe badanie materiałów pozwala na wykrycie wewnętrznych wad materiału, takich jak pęknięcia czy porowatość, poprzez analizę odbicia fal ultradźwiękowych. Radiografia przemysłowa polega na zastosowaniu promieniowania rentgenowskiego lub gamma do uzyskania obrazu wnętrza badanego obiektu. Metoda magnetycznego proszku jest wykorzystywana do wykrywania pęknięć na powierzchni materiałów ferromagnetycznych, natomiast penetranty fluorescencyjne umożliwiają wykrycie niewidocznych gołym okiem wad powierzchniowych. Wizualna kontrola to najprostsza metoda NDT, polegająca na ocenie stanu obiektu przez specjalistę za pomocą narzędzi optycznych.

Zastosowanie badań nieniszczących w Polsce

W Polsce badania nieniszczące są szeroko stosowane w różnych sektorach przemysłu. W energetyce, zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej, NDT jest wykorzystywane do kontroli jakości elementów konstrukcyjnych, takich jak rurociągi czy turbiny. W budownictwie badania nieniszczące pozwalają na ocenę stanu konstrukcji budynków i mostów, co jest kluczowe dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. W przemyśle lotniczym NDT jest niezbędne do kontroli jakości elementów samolotów i ich silników, a także do monitorowania zmęczenia materiałowego podczas eksploatacji. W przemyśle chemicznym i petrochemicznym badania nieniszczące są używane do kontroli szczelności zbiorników i rurociągów oraz do wykrywania korozji.

Certyfikacja i szkolenia z zakresu badań nieniszczących

W Polsce istnieje wiele ośrodków szkoleniowych, które oferują kursy z zakresu badań nieniszczących. Uczestnicy takich szkoleń zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności związane z poszczególnymi metodami NDT. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat potwierdzający ich kwalifikacje

Innowacje w badaniach nieniszczących

Faktem jest, że badania nieniszczące są dziedziną nieustannie rozwijającą się dzięki postępowi technologicznemu. Nowoczesne metody, takie jak termografia, akustyczna emisja czy tomografia komputerowa, pozwalają na jeszcze dokładniejszą diagnostykę materiałów i konstrukcji. Ponadto rozwój technologii cyfrowych umożliwia lepszą analizę danych oraz integrację z innymi systemami monitorującymi.